Правило на топката

Цветни аранжмани во вид на топки

Предавање на галеријата

Фото: Алеона Полосухина

Текст: Олга Короткова

Журнал: N4 (60) 2002

Топката е наједноставната геометриска форма. Цвеќарниците од московското училиште "Никол", кои ги посветија своите цветни композиции на "сферичната" тема, ја претвораат оваа математичка едноставност во длабока филозофска содржина. Вториот, секако, е познат и на светот долго време. Неочекувано толкување на сложеноста на едноставноста дава победнички прием, кој, исто така, само по себе не е пронајдок - визуелна серија плус контекст. Тогаш се предизвикува прототипалната форма: новоста на создадениот ја чита формата и содржината според нивната друга природа. Црвениот плоштад на Малевич е како квадрат на плоштадот, неговата геометриска прогресија. Крајните линии на Кандински се вид на "патент" за скршеност и искривување. Флоралните топки, без да се преправаат дека ќе продолжат со оваа пристојна серија, сепак додаваат нешто ново за она што го знаеме за топката ...

LEAVE ANSWER