Стара куќа на брегот

Француска воена мисија во Москва

Предавање на галеријата

Фото: Кирил Овчинников

Интервју подготвено: Јуриј Жужин

Журнал: N6 (106) 2006

LEAVE ANSWER