Спротивно на тоа

Плазма панел во внатрешноста

Предавање на галеријата

Фото: Евгени Лучин, Питер Лебедев, Владимир Карчин

Текст: Јулија Сахарова

Журнал: Технолошки N10 (121) 2007

Решавањето на проблемот со поставување на плазма панел во просторија, архитекти сè повеќе се свртуваат кон добивање контраст. Ние ви нудиме оригинални решенија за авторски права.

LEAVE ANSWER