Нема гламур

Спектакуларен нов лак стил е наменет за модерни буржоаски куќи.

Предавање на галеријата

Журнал: N4 (203) 2015

Спектакуларен нов лак стил е наменет за модерни буржоаски куќи.

Ако дејството на романите на Марсел Пруст се случи денес, неговите херои, големите буржоази и аристократи, ќе живеат во такви ентериери. Деновите на секуларната личност се одржувале во постојани посети, кои биле применети или создадени од него. И начинот на кој бил поставен неговиот дом одиграл значајна улога во впечатокот што го имал за него. И тоа, за возврат, но, се разбира, заедно со капитал и барем примерок од сина крв, стана преминот кон подобро општество.

Прочитајте го целиот текст на хартија или електронска верзија на списанието.

LEAVE ANSWER