Како во замокот

Финес: апстрактни подови

Предавање на галеријата

Фото: Евгени Лучин, Сергей Моргунов

Водечки наслови: Марина Волкова

Журнал: N1 (145) 2010 година

На заедничкиот штанд на Леонард Рутемелер и Финекс "Внатрешни работи" - 2006 година беа презентирани примероци од уникатни подови и мебел по авторски дизајн

Американската компанија FINEX, која се појави во Москва пред осум години, произведува подни подови од цврст даб. Во средниот век, вакви подови (одбори не помалку од два сантиметри дебели и до три метри долги) ги украсуваат замоците на величествените господа. Сега паркетот и комплексните мозаици се направени од цврст даб, а дабот се комбинира со влошки од камен, метал и други материјали. Патем, FINEX има ексклузивен развој - дабови подови во духот на ... апстрактна уметност. Дизајнерите на Пит Мондриан и Казимир Малевич го инспирираа создавањето на овие модели. FINEX е горд што тие се единствените на рускиот пазар - никој друг не прави повеќе такви убавини од цврст даб. Патем, да им служи на овие спратови со соодветна грижа ќе бидат во можност за сто години.

LEAVE ANSWER