Господар на надреализмот

Составот на огништето и полиците (Флоренс Колекции) не е без причина обединета со заеднички златни рамки: сето тоа заедно потсетува на 3D модната слика

Предавање на галеријата

Журнал: Оркестарот N10 (198) 2014

Составот на огништето и полиците (Флоренс Колекции) не е без причина обединет со заеднички златно рамка: сето тоа личи на модерна слика преведена на 3D

Де Кирико, Дали? Не е важно чие сликарство ги инспирираше креаторите на овој внатрешен состав, но се покажа одлично. Во прилог на камин со строг портал и полици, намерно случајно се наоѓа над него, кадрирање - позлатена рамка и крокодил кожени чорбаџица е значајно.

Крокодилската кожа, олицетворението на луксузот и егзотиката, како што беше разбрано од уметноста на уметност деко, во стил кореспондира со стилот на 20-тите години на дваесеттиот век (кој беше на врвот на надреализмот и арт deco). Тоа е, самиот состав со каминот содржи навестување во кој стил остатокот од внатрешноста треба да биде.

LEAVE ANSWER