Баден во баден

И во него - хотелот Бреннерс Парк - ХотелСПА, еден од најдобрите во Германија. Тука постојат две бањи, не сметајќи го специјализираниот медицински центар.

Предавање на галеријата

Журнал: (195) 2014

И во него - хотелот Бреннерс Парк - ХотелСПА, еден од најдобрите во Германија. Тука постојат две бањи, не сметајќи го специјализираниот медицински центар.

Чудно за нашите уши, двојното име на одморалиштето се појавило бидејќи има многу Баден. Германски се наоѓа во областа Баден-Виртемберг. Во Австрија и во Швајцарија постојат бали. За да не се збуни, германските Баденс одлучи да се разјаснат. Популарно во XIX век, европската (и руската) благородна забава "возеше на водите" беше поврзана со такви места - пријатна, добро негувана и почитлива. Римјаните знаеле за термалните извори тука, а во 18 век, тука се појавија опремени бањи и клиники.

Прочитајте го целиот текст на хартија или електронска верзија на списанието.

LEAVE ANSWER